Επιστροφή προϊόντων: Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει αναιτιολογήτως το προϊόν εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του. Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη και να περιλαμβάνει το αρχικό του περιεχόμενο. (Για λόγους υγιεινής δεχόμαστε επιστροφές ειδών όπως εσώρουχα και μαγιό μόνο εάν δεν έχουν αφαιρεθεί τα απαραίτητα προστατευτικά και οι ετικέτες.)

Τα έξοδα επιστροφής θα επιβαρύνουν τον πελάτη. Η αίτησή επιστροφής του προϊόντος μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω αποστολής e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@jollyboutique.gr όπου θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία της επιχείρησης στην οποία έχει κοπεί το τιμολόγιο και το είδος προς επιστροφή, είτε τηλεφωνικά στο τηλ. επικοινωνίας του  καταστήματος 2314-020622 , όπου επίσης θα πρέπει να αναφέρετε τα προαναφερθέντα στοιχεία.

Επιστροφή χρημάτων θα γίνεται μόλις παραληφθεί το επιστρεφόμενο είδος και ελεγχθεί ότι βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, δε θα έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του είναι άθικτη και περιλαμβάνει το αρχικό της περιεχόμενο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μας γνωστοποιείται και αριθμός λογαριασμού, στον οποίο θα πιστωθούν τα χρήματα.

Σε περίπτωση επιστροφής όπου το προϊόν δεν είναι στην αρχική κατάσταση που παραδόθηκε, το www.jollyboutique.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να μην προχωρήσει σε αλλαγή του προϊόντος.